Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Adatkezelési Tájékoztató

Budapest, 2018. május 25.

A weboldal üzemeltetője és adatkezelője a Centrica Business Solutions Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.), amely a Centrica plc tagja.

A Centrica Business Solutions Zrt. (a továbbiakban: Társaság) elkötelezett a rábízott adatok védelme iránt és az adatkezelési tevékenysége során mindent megtesz, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Az alábbi adatkezelési tájékoztató bemutatja, hogy milyen adatokat, milyen módon gyűjtünk Önről és azokat milyen módon használjuk fel az Ön érdekeire is figyelemmel. Továbbá megismerheti az Ön adatai védelmében tett biztonsági intézkedéseinket.

1. Adatkezelő

Cégnév: Centrica Business Solutions Zrt.
Székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
Kapcsolattartó: Levente Szabó
E-mail cím: info.hu@centrica.com
Cégjegyzékszám: 01-10-044347

 

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk:

A személyes adatok azok az adatok, melyek Ön, mint természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek közül gyűjtjük:

 • név;
 • cím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím

3. Milyen módon gyűjtjük a személyes adatokat:

Többféle módon gyűjtünk személyes adatokat, ideértve:

 • feliratkozik hírlevélküldő szolgáltatásunkra;
 • kérelemmel, kérdéssel fordul hozzánk;
 • közösségi média profiljából, amelyen keresztül kapcsolatba lépett velünk;
 • nyilvánosan hozzáférhető adatbázisból;
 • együttműködő marketing partnertől

Amennyiben más személyekkel kapcsolatos személyes adatot közöl velünk, azzal kifejezi, hogy felhatalmazása van arra, hogy ezen személyes adatokat a tudomásunkra hozza és engedélyezi, hogy jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük azokat.

4. Az adatkezelés célja:

A rendelkezésünkre bocsátott, illetve rendelkezésünkre álló információkat az alábbi célok érdekében használhatjuk fel:

 1. Kérdéseire történő válaszadás, kérései teljesítése, panaszának kezelése, tájékoztatás nyújtása, ha online felületen keres meg bennünket. E tevékenységet ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség végrehajtása érdekében folytatjuk.
 2. Hírlevelünk, vagy egyéb marketing anyagok megküldése szolgáltatásainkról, Centric Business Solutions Zrt-vel kapcsolatos egyéb hírekről. E tevékenységet az Ön kifejezett hozzájárulásával folytatjuk.
 3. Személyes adatok elemzése üzleti beszámolók készítéséhez és személyre szabott szolgáltatások nyújtásához. E szolgáltatásunkat az Ön hozzájárulása alapján vagy jogos érdekünk alapján nyújtjuk.
 4. Üzleti céljaink teljesítéséhez, így
 • adatelemzéshez,
 • ellenőrzésekhez, annak igazolására, hogy belső folyamataink megfelelően működnek, megfelelnek a jogi, szabályozási követelményeknek.
 • csalás és biztonság figyelemmel kísérése, például számítógépes támadásokkal szembeni védelem, személyazonosság lopására tett kísérlet észlelése és megelőzése érdekében.

E tevékenységeket jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés és/vagy jogos érdekünk miatt folytatjuk.

5. Személyes adatok megosztása:

Személyes adatai megosztásra kerülhetnek az alábbi személyek részére:

 • tulajdonosunk, Centrica plc a fenti célok érdekében;
 • szolgáltatóink, pl. weboldal szolgáltatás, adatelemzés, információs technológia és kapcsolódó infrastruktúra biztosítása, e-mail kézbesítés;
 • adatfeldolgozók;
 • jogi kötelezettség vagy jogos érdek fennállása esetén pl. felügyeleti hatóság megkeresésére adott válasz vagy bírósági eljárás.

Abban az esetben, ha személyes adatainak kezelése az EU-n kívülre történő adatátadással jár, az átadás az EU által jóváhagyott standard szerződéses kikötések szerint fog végbemenni, biztosítva a személyes adatoknak GDPR-ban meghatározott védelmét.
 

6. A személyes adatok kezelésének időtartama:

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az szükséges vagy engedélyezett azon célok tükrében, amelyekre tekintettel azokat megkaptuk vagy az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelnek, így a megőrzési időtartam meghatározására használt kritériumok az alábbiak:

 • amíg hozzájárulása visszavonásra nem kerül;
 • jogi kötelezettségünk áll fenn;
 • megőrzés jogi megfelelőség miatt javasolt.

A személyes adatai véglegesen törlésre kerülnek a meghatározott időtartam elteltét követően, vagy miután az adatok törlését kérelmezte.

7. Biztonság

Társaságunk szigorú biztonsági előírásokat követ a személyes adatok védelme érdekében, ideértve bizonyos titkosítási eljárásokat a weboldalunk és az Ön közötti kommunikációban.

Társaságunk és az adatfeldolgozók gondoskodnak a megfelelő technológiai, fizikai és szervezési biztonsági intézkedésekről és egyéb biztosítékokról annak érdekében, hogy a személyes adatok véletlen vagy jogosulatlan megsemmisítése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy ahhoz való jogosulatlan hozzáférés vagy egyéb jogosulatlan adatkezeléssel szembeni védelem biztosított legyen.

Weboldalunk a Extended Validation/Kiterjesztett Érvényesítési SSL tanúsítványt alkalmaz, amely a legerősebb elérhető titkosítási eljárás.

8. Cookie-k használata

A cookie olyan kis szöveges fájl, amely az Ön számítógépén tárolódik, amikor Ön bizonyos webhelyeket meglátogat. Arra használjuk a cookie-kat, hogy feltérképezzük hogyan használják az emberek (köztük vásárlóink és leendő vásárlóink) weboldalunkat, s ez alapján fejlesszük és tökéletesítsük a weboldalunk megjelenését, elrendezését és funkcióit. Ez azt jelenti, hogy weboldalunkra való visszatérésekor korábbi látogatásai alapján kialakított személyre szabott lehetőségek várják.

Cookie-kat használunk a www.centricabusinesssolutions.hu és az egyéb Centrica weboldalakon tett látogatásai során. Cookie-k teszik lehetővé az Ön eszközének a beazonosítását. Csak olyan cookie-kat használunk, amelyek feltétlenül szükségesek weboldalunkon történő böngészéshez vagy alapvető szolgáltatások/lehetőségek igénybevételéhez. Továbbá cookie-kat használunk arra, hogy például személyes preferenciái alapján fokozzuk a weboldal funkcionalitását, vagy amelyek segítségével fejleszteni tudjuk a weboldalunk megjelenését, hogy ezáltal egy jobb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek. Jelen tájékoztató 5. pontjában meghatározott személyek részére szintén engedélyezzük a weboldalunkon cookie-k használatát böngészési szokásainak feltérképezése végett, s így ők is személyre szabott szolgáltatásokat nyújthatnak Önnek. Az alábbi típusú cookie-kat használjuk:

 1. Feltétlenül szükséges cookie (elengedhetetlen a honlap megfelelő működéséhez):
  Ezen cookie-k teszik lehetővé a weblapon való mozgását és segíti az olyan alapvető funkciókat, mint biztonsági területek, vásárlói kosár létrehozása és online számlázás. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek Önre vonatkozóan semmiféle adatot marketing célokból vagy arról, hogy milyen internetes tartalmakat használ. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a megfelelő weboldal használati élmények nyújtásához és nem gyűjtenek adatot, nem emlékeznek személyes preferenciáira és nem használjuk arra, hogy később termékeket, szolgáltatásokat reklámozzunk az Ön részére. Ha letiltja ezen cookie-kat, az befolyásolhatja weboldalunkon felhasználói élményeit, és korlátozhatja bizonyos szolgáltatások nyújtását.

 2. Teljesítmény/Teljesítőképesség cookie (Weboldalunk használatáról gyűjt információt)
  Ezen cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy hogyan használja a weboldalunkat, így mely oldalakat látogatja meg, és esetleg milyen hibába ütközött. Ezen cookie-kkal gyűjtött adatok nem képesek az Ön azonosítására, anonim módon használjuk azokat és csak abban segít bennünket, hogy a weboldalunk működését javítsuk, mi az, ami felhasználóinkat érdekli és felmérjük, hogy reklámjaink mennyire hatékonyak. Weboldalunk használatával Ön hozzájárul ezen cookie-k használatához.

 3. Funkcionális cookie (Szolgáltatások nyújtására és beállításokra való emlékezésre használjuk)
  Ezen cookie-kat arra használjuk, hogy szolgáltatások nyújthassunk, illetve emlékezzen beállításaira felhasználói élményeinek javítása érdekében. Az olyan elemek, mint a kérdőívek/felmérési lehetőségek, webes csevegés lehetősége, beállítások megjelenítése, és annak felismerése, hogy már bejelentkezett, mind ezen cookie-k segítségével történik. Az így gyűjtött információk részben anonimizáltak és ezen cookie-k nem alkalmasak arra, hogy más weboldalakon tett látogatásit is kövesse. Weboldalunk használatával Ön hozzájárul ezen cookie-k használatához.

Cookie-k letiltása

Ha azt szeretné, hogy weboldalunkon történő böngészése során ne alkalmazzunk cookie-kat, akkor számítógépe merevlemezéről eltávolíthatja azokat, vagy böngészője segítségével letilthatja azokat, vagy üzenetet küldhet a részünkre, mielőtt cookie-kat helyeznénk el a számítógépén.

Cookie-król, azok működéséről és a letiltási lehetőségekről részletesebben olvashat www.allaboutcookies.org oldalon.

Weboldalunk használatával Ön hozzájárul, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban weboldalunk cookie-kat használ.

9. Ön jogai, jogorvoslati lehetőségek:

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, kérheti azok helyesbítését, törlését, és kérheti az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, a kezelt adatairól másolatot kérhet és joga van az adatok hordozhatóágához. Ezen jogait az adatkezelő címére, vagy panasz@centrica.com e-mail címre küldött kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eljár a kérelem teljesítése érdekében.

Önnek jogában az adatkezeléshez való hozzájárulását megtagadni, illetve a megadott hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Önnek jogában áll, hogy az általunk, személyes adatainak jogos érdekből vagy közvetlen üzletszerzés céljából végzett adatkezelése ellen bármikor tiltakozzon. Tiltakozása esetén személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból nem kezelhetőek tovább, illetve jogos érdekből csak a jogszabályban meghatározott esetekben.

Jogában áll kártérítési pert indítani, illetve panasszal élhet a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatóságnál (NAIH – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. tel.: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ), ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik.

10. Jelen adatvédelmi tájékoztató frissítései

Jelen adatvédelmi tájékoztatót időről időre módosíthatjuk. A jelen adatvédelmi tájékoztató elején található dátum jelzi az utolsó frissítés időpontját. Bármely módosítás a honlapunkon való megjelenésének napjától hatályos. Honlapunknak a módosítás közzétételét követő használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a módosított adatvédelmi tájékoztatót.

 

Read in English