Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

10 kérdés, amelyre egy operatív vezetőnek ismernie kell a választ

Ismerje meg azokat a kérdéseket, amelyekre egy elkötelezett operatív vezetőnek ismernie kell a választ üzleti jövőképének megvalósításához.

Operatív vezetőként Ön számtalan területen felel az üzlet sikeréért. Ez a felelősség és a folyamatosan felmerülő kérdések naponta kihívás elé állítják Önt, hogy megtalálja a megfelelő válaszokat, amelyek pozitív irányban befolyásolják a vállalat működését. Ha Ön operatív vezetőként dolgozik, ötleteket meríthet ebből a listából a saját vállalatánál jelentkező igények megoldására.

 

1.  Mely munkatársaknak kell segítséget nyújtani ahhoz, hogy munkájukat a vállalat küldetéséhez tudják hangolni?

Az üzleti törekvéseket és a küldetésnyilatkozatokat gyakran meglehetősen emelkedett hangnemben és elvontan fogalmazzák meg.

„Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és piacra vezetése, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek legyőzésében.” – Egy, a Fortune 500-as listáján szereplő gyógyszergyártó vállalat küldetésnyilatkozata.

A több részleg munkáját is felügyelő operatív vezetők számára folyamatosan kihívást jelent, hogy a munkatársak napi feladatait segítsenek összehangolni a vállalat általános üzleti célkitűzéseivel. A konkrét tevékenységek között olyan feladatok szerepelhetnek, mint például készletgazdálkodás, ám ekkor is minden egyes munkatársnak szem előtt kell tartania a nagyobb képet – azaz példánkban a segítségnyújtást a betegek számára a betegségek leküzdésében.

Tízből nyolc alkalmazott elkötelezettebbnek érzi magát akkor, ha a munkája összhangban van a vállalat alapértékeivel 1 és küldetésével. Az igazán jó operatív vezetők figyelembe veszik ezeket az adatokat, és elősegítik, hogy a munkatársak az általános üzleti célkitűzésekkel összhangban dolgozzanak. Minden munkatársnak szüksége van támogatásra a vállalat küldetésére történő ráhangolódásban.

 

2.  Milyen fejlesztésekkel érhető el a termelékenységi célkitűzések megvalósítása?
2017-ben a gyártási termelékenység mindössze 0,7%-kal nőtt a teljes évre vetítve. A termelékenység általános csökkenésében a termelési eredmény visszaesése és a ledolgozott órák számának erőteljes növekedése tükröződik. Az operatív vezetők hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkatársak elkötelezettebbé váljanak. Ha a munkatársak boldognak érik magukat, akkor keményebben dolgoznak, javítják a termelési eredményt, és még a működési hatékonyságot is növelik.

 

3.  Mely folyamatok tehetők még hatékonyabbá?

A munkatársak által használt technológiák a hatékonyságukban is fontos szerepet játszanak. Ha lassú, elavult vagy sok karbantartást igénylő technológiát kell használniuk, a munkatársak nem tudják teljes mértékben kihasználni képességeiket a termelékenység fokozása érdekében. A technológia naprakészen tartásával a termelékenység könnyedén javítható.

Az operatív vezetőknek fel kell mérniük a technológiát és az alkalmazott eljárásokat, és el kell dönteniük, hogy szükséges-e a hatékonyság érdekében fejlesztéseket bevezetni. A működés karcsúbbá tétele azt eredményezi, hogy az ügyfelek oldaláról jelentkező kereslet „húzza” be a terméket a gyártási folyamatba ahelyett, hogy a menedzsment előrejelzései „tolnák” be az üzembe. A működés áramvonalasabbá tételével és az ügyfelek igényeinek kielégítésével az operatív vezetők elősegíthetik a vállalat fejlődését.

 

4.  Milyen erőforrásokkal bánunk pazarlóan, és miért?

A takarékosság szempontjának előtérbe helyezésével az operatív vezetők megelőzhetik az erőforrásokkal való pazarlást. Az erőforrás-pazarlás okai hét alapvető területen jelentkeznek:

 • Fuvarozás
 • Leltár
 • Mozgás
 • Várakozás
 • Túlzott feldolgozás
 • Túltermelés
 • Hibák

 

5.  Hogyan csökkenthetjük a fejlesztésre és a gyártási folyamatra szánt időt az ügyfél által elvárt értékek maradéktalan megvalósítása mellett?

A működés áramvonalasabbá tételével az operatív vezetők képesek lesznek a hatékonyság javítására anélkül, hogy az eredmény alulmúlná az ügyfél elvárásait. A fejlesztési idő csökkentésére a következő megközelítéseket alkalmazhatja:

 • A független tevékenységek párhuzamos elvégzése
 • Az eljárások sorrendjének megváltoztatása
 • A gyártás megszakításainak korlátozása
 • A késedelmek minimalizálása

Mindezt úgy kell végrehajtani, hogy ne befolyásolja hátrányosan a termék minőségét.

 

6.  Hogyan csökkenthetjük a költségeket a minőség feláldozása nélkül?

A költségek csökkentése a minőség fenntartása mellett nem mindig könnyű feladat. Az operatív vezetőknek érdemes megfontolniuk olyan lehetőségeket, mint az alvállalkozókkal és beszállítókkal történő tárgyalás, a gyártásütemezés áttervezése a túlóraköltségek csökkentése céljából, vagy az átállás a tervezett karbantartásra.

 

7.  Milyen technológiai újdonságok segíthetnek a folyamatok és rendszerek ellenőrzésében?

A legújabb technológiák bevezetése sok időt és pénzt takaríthat meg egy vállalkozásnak. Az operatív vezetők tisztában vannak azzal, hogy az automatizálás, a robotika, a big data (nagyon nagy mennyiségű adat feldolgozása) és a dolgok internete területén történt fejlesztések javíthatják a működési teljesítményt.

 

8.  Hogyan javítsunk több termelési helyszín szinergikus összehangoltságán, és hogyan mérjük a teljesítményüket?

Egyes vállalatok több üzemben vagy helyszínen végzik tevékenységüket. Az operatív vezetőknek szinergikus szemlélettel kell megközelíteniük az irányításuk alatt működő valamennyi termelési helyszínt. Az összes termelési helyszínen átfogóan alkalmazott teljesítménymérési, költségcsökkentési és folyamatoptimalizálási intézkedések révén az operatív vezetők hozzájárulnak a tágabb üzleti környezet sikerességéhez és következetes növekedési pályára állításához.

 

9.  Hogyan működhetünk együtt minél hatékonyabban és eredményesebben az alvállalkozóinkkal és beszállítóinkkal?

Minél átláthatóbb az ellátási lánc, annál hatékonyabban képesek az operatív vezetők együttműködni a külső felekkel. A hatékonyság már jóval a nyersanyag megérkezése előtt kiemelt fontosságú szempont. Az alvállalkozókkal és a beszállítókkal kialakított őszinte, együttműködő kapcsolat révén az operatív vezetők a folyamat minden szakaszában képesek lesznek a hatékonyság javítására.

 

10. Mit tehetek napról napra a vállalat küldetésének sikeréért?

Az operatív vezetés összetett feladat, mivel magas szintű/stratégiai és gyakorlati/műszaki kihívásokat egyaránt tartalmaz. Egy operatív vezetőnek egyensúlyt kell tartania: nem szabad annyira belevesznie az apró-cseprő napi ügyekbe, hogy szem elől veszítse a vállalat küldetését, ám az sem helyes, ha csak a stratégiával foglalkozik, és elhanyagolja azt a feladatát, hogy mindennap tegyen e stratégiai célok megvalósításáért.

 

Összegzés

Az operatív vezetők fő célkitűzései a hatékonyság, az összehangoltság és a termelékenység. Ha Ön még nem képes megválaszolni a fenti kérdések mindegyikét, használja fel ezt a listát arra, hogy átcsoportosítsa az erőforrásait, és olyan operatív vezetővé váljon, aki részt vállal a vállalat fejlesztésében.

 

Növelje a működési hatékonyságot vállalatának valamennyi területen az energiafogyasztás megismerése révén. Használja ki jobban erőforrásait azáltal, hogy automatizálja az energiaismerettel kapcsolatos eljárásokat, és menedzselje még hatékonyabban üzletét.