Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Betonlépcsőkre letekintő hölgy.

5 praktikus ötlet a működési hatékonyság növelésére

Napjaink felgyorsult üzleti környezetében csak a legdinamikusabb vállalatok sikeresek. Ezért olyan fontos a műveletek leegyszerűsítése és a pazarlás csökkentése.

A dolgok internete (IoT) technológiák a működés minden tényezőjére nagy hangsúlyt fektetnek, így a vezetők kezébe olyan eszközöket adnak, amelyek révén azok ténylegesen megértik, mi zajlik valójában.

Az az okos, aki jó lépéseket tesz

Könnyű beszélni a működési hatékonyságról, cselekedni már annál nehezebb. Módszeres tervezésre, irdatlan erőfeszítésekre és némi kreatív gondolkodásra is szükség van ahhoz, hogy a megfelelő helyekbe és a megfelelő módokon fektessünk be, hogy valódi üzleti értéket hozzunk létre. Íme öt tipp, amelyekkel fenntartható módon növelheti működési hatékonyságát, és sikeresen az élvonalba kerülhet a vállalata:

1. Tűzzön ki mérhető célokat, és folyamatosan kövesse nyomon a fejlődést

A működési hatékonyság növelése tág fogalom, melybe a gyártási folyamat minden területén számos lehetőség beletartozik. Ha ésszerű stratégiát szeretne kialakítani, akkor mérhető kritériumokra kell lebontania a céljait, majd a folyamat során nyomon kell követnie, hogyan halad előre. Ha például egy gyártó a gyártási folyamat hatékonyságára helyezi a hangsúlyt, akkor mérhető célnak minősülhet a gépenkénti nagyobb teljesítmény az idő függvényében (gyártott dolog/óra), a nagyobb kimenet-bemenet arány és a karbantartás miatti kevesebb leállás.

Ha vállalatnak világos mércéi vannak, könnyű megmondani, ha valami hibádzik. A gyártó esetében: ha a teljesítmény alacsony, és egy adott berendezésnél nagyobb a leállás, a teljes gyártási folyamat szünetel a karbantartási problémák miatt. Mi a megoldás? Vezeték nélküli érzékelők és hozzájuk tartozó szoftverek használatával pontosan meg lehet mondani, hogy mikor és hol valószínű az ilyen hibák jelentkezése, így gazdaságos és hatékony, az Ön tevékenységére szabott karbantartási sémákat tud kialakítani.

2. Rangsorolja az információhoz való igény szerinti hozzáférést

A tudás hatalom. Vállalata működési kapuőreinek igény szerint, helyzettől függően hozzá kell férniük az információhoz – az éppen áramló és a régi adatokhoz egyaránt –, emellett szükség van a vizualizációs szoftverre is, amellyel gyorsan értelmezni lehet a kapott adatokat. Minél inkább kontextusba illeszkedik és minél hasznosabb az az információ, amelyhez a vezetők hozzáférnek, annál célzottabb lesz az elemzésük és a problémamegoldás.

A fejlődés mérése és nyomon követése csak akkor lehetséges, ha a döntéshozóknak hozzáférésük van kontextusba helyezett információkhoz. Az IoT technológiákkal minden fontos érdekelt bármikor, bárhol hozzáférhet a lényeges adatokhoz. Visszatérve a gyártó példájára, az IoT által valós időben gyűjtött adatok vállalkozásorientált célokra is felhasználhatók.

Az energia a különböző áruk kereskedelmével foglalkozó viszonteladók számára a legnagyobb kiadások egyike. A központi hubba beáramló, kontextusba helyezett információ segítségével a viszonteladók jobban megérthetik, mely területeken zajlik a legjelentősebb energiafelhasználás, és egy olyan stratégiát tudnak kialakítani, amellyel csökkenthetik a pazarlást és áthelyezhetik a terheket, ahol ez lehetséges.

Például a viszonteladók az IoT (intelligens érzékelőkön keresztüli) hasznosításával energiapazarlásra vonatkozó valós idejű értesítéseket kérhetnek, ideális energiafelhasználási profilokat hozhatnak létre minden egyes üzembe helyezett berendezésre, a terheket a leginkább hálózatbarát és környezetvédelmi szempontból legelőnyösebb módon kezelhetik, és a küszöbérték-anomáliákat viszonyítási alapul véve rajta tarthatják a szemüket a megugrásokon és az alacsony értékeken.

Ezeknek az információknak a birtokában a viszonteladók vállalati szintű betekintést nyernek abba, hogy az energiára fordított kiadások hol merítik ki legjobban az erőforrásokat. Itt kezdődik az üzleti folyamatok valódi optimalizálása.

3. Gondolkodjon mindig részletes és átfogó perspektívában is egyszerre

A működési hatékonyság szempontjából lényeges, hogy egyidejűleg részletes és átfogó perspektívában is gondolkodjon. Ez azt jelenti, hogy mélyre kell ásnia egészen a működés alkotóelemeiig, de közben ezek egymással való kapcsolatát, valamint a működés mint nagy egész általános összefüggéseit sem szabad figyelmen kívül hagynia.

A gyártó számára ez azt jelenti, hogy üzleti tevékenysége a részletekre való odafigyeléssel zajlik, de közben folyamatosan tekintettel van arra is, hogy mindezek a részletek hogyan kapcsolódnak és viszonyulnak egymáshoz. Legalább olyan könnyű elveszni egy táblázat számadataiban, mint teljes egészében figyelmen kívül hagyni őket. Fontos, hogy egyikre se legyen hajlamos. Azt kell kitűznie célul, hogy alaposan ismerje az összes működési adatot a lehető legrészletesebben, de azok szélesebb összefüggéseinek figyelmen kívül hagyása nélkül. Ez azt jelenti, hogy be kell látnia: az összeszerelő soron lévő egyes berendezések önmagukban is vannak olyan lényegesek, mint a nagyobb működési gépezet fogaskerekeiként.

A viszonteladó számára ez nemcsak az egyéni energiamegtakarítási lehetőségek felismerését jelenti, de az adatok nagyobb összefüggésbe helyezéssel való kiaknázását is. Ez lehetővé teszi a széles körű stratégiák sikeres megalkotását. Az automatikus értesítésekkel a viszonteladók – a gyártóhoz hasonlóan – prediktív jelleggel elvégezhetik a karbantartást a rendszereiken, megakadályozva ezzel az értékes pénzek lassú, folyamatos elveszítését, amelyet a rejtett működési tökéletlenségek okoznak.

4. Optimalizálja a mostani műveleteket, és közben készüljön fel a jövőre

Dicséretes dolog, ha az aktuális műveletek áramvonalasításának céljából elemzi a vállalatát, de ez csak akkor ér valamit, ha hajlandó alapozni az erőfeszítésekre. Ami most jó a működési hatékonyság szempontjából, az mindössze kiindulópont a jövőre nézve. Vállalatának ki kell használnia az összegyűjtött hatalmas mennyiségű adat nyújtotta előnyöket, hogy Ön még több hasznos felismeréssel gazdagíthassa a műveleteit.

Most térjünk vissza a gyártónkhoz, aki most már megérti, hogy egy hibás berendezés nemcsak csökkentette az általános termelékenységet, de összességében nagyobb energia- és karbantartási költségeket is okozott. Bölcsen döntött, amikor az aktuális műveletek optimalizálása érdekében korszerűsítette a berendezést, de az, hogy nyomon kövesse, az új berendezés hogyan illeszkedik a nagyobb gyártói rendszerbe – és az adott információ alapján a jövőre nézve is lépéseket tegyen – elengedhetetlenül fontos.

Például: a teljesítmény ugyan nagy, de az energiafogyasztás is; ebből az a logikus következtetés adódik, hogy ez a berendezés több energiát vesz igénybe a régihez képest, viszont több munkát is végez el. Az IoT-vel kapcsolatos felismeréseken alapuló energiagazdálkodási terv segíthet ennek az új problémának a megvilágításában, így a döntéshozók ennek megfelelően tudnak tervezni.

Az üzleti folyamatok minden egyes változása – még azoké a rendkívül szükségeseké is, amelyek kétségtelenül növelik a hatékonyságot – új összefüggéseket és felismeréseket eredményez. Ha felkészülünk rá, hogy foglalkozzunk ezekkel, és egy alkalmazkodóképes stratégiához ragaszkodunk, akkor a szervezetek nemcsak a jelenben, de a jövőben is optimálisabban fognak működni.

5. Automatizálja az arra alkalmas üzleti folyamatokat

Végső soron az automatizálás óriási szerepet játszik a hatékony működésben. Mostanra a legtöbb vállalat megértette az épületautomatikai rendszerek (BAS) használatának módját. Ugyanakkor az automatizálásnak van egy ennél is lényegesebb szerepe.

Ennek egyik fontos példája az automatikus értesítések. Ha valami furcsának vagy nem helyénvalónak tűnik, az automatizált rendszerek ezt tudatják az érintettekkel. Sok esetben ezek olyan áramköri szintű jelenségek, amelyeket az emberi kezelők észre sem vettek volna, csak amikor ezek már a termelékenységre is kihatással vannak.


Maradjunk a gyártó példájánál: egy automatizált rendszer értesíteni tudja az emberi felhasználókat a rendszer bizonyos részeiben tapasztalt energia-megugrásokra, így már azelőtt ráirányíthatja figyelmüket a lehetséges problémákra, mielőtt azok bekövetkeznének.

Ennél szélsőségesebb példa az, amikor egy automatizált üzem vészhelyzet esetén leáll. Mondjuk, hogy az energia-megugrások elérnek egy olyan ingadozó szintet, amely a rendszer nélkülözhetetlenül fontos berendezéseinek tényleges tönkremenéséhez vezethet – egy automatizált környezet észlelni tudja a kritikus hibát, és leállíthatja a műveleteket, mielőtt kár keletkezne.

Egy kontextusba helyezett jelentés segíthet az emberi kezelőknek, hogy a műveletek újraindítása előtt orvosolják a problémát – ez bizonyosan kihatással lesz a termelékenységre, viszont elkerülhető vele az a sürgős befektetés, amelyre egy katasztrofális eseményt követően a nélkülözhetetlen infrastruktúrán végzett javítások miatt lenne szükség. Gyártónk megőrizheti lelki nyugalmát, tudván, hogy az áramköri szintű IoT megoldások begyűjtik az üzem védelméhez és az üzembe történő beruházásokhoz szükséges adatokat.

Az Ön perspektíva-irányelve

A felsorolt ötletek egyike sem valósítható meg ilyen mélységben vagy kiterjedten az IoT-érzékelők és a gépi tanulás nélkül. Ha csak egy kicsit is befektet az intelligens energia- és berendezés-felügyeleti rendszerekbe, a vállalkozása számára a működési hatékonyság növeléséhez szükséges felismerések csupán egy érintésre lesznek.

Az IoT-forradalom már elkezdődött, de folyamatosan terjed, így a modern versenyképes vállalatok számára feltétlenül szükséges még akkor becsatlakozni, amíg ez versenyelőnyt jelent, ahelyett, hogy később zárkóznának fel.