Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Nyílt térben sétáló emberek felülnézetből.
News post

E&P vegyesvállalat

A Centrica és a Bayerngas Norge létrehozza az E&P vegyesvállalatot.

A Centrica plc („Centrica”) és a Stadtwerke München GmbH („SWM”) megállapodást kötött a Centrica európai olaj- és gázkutatási és kitermelési („E&P”) üzletága és a Bayerngas Norge AS („Bayerngas Norge”) egyesítéséről egy újonnan alapított vegyesvállalat létrehozása (az ügylet) és egy független vezető európai E&P vállalat létrehozása céljából. A vegyesvállalatnak két részvényese lesz.   A Centrica birtokolja a részvények 69%-át, a Bayerngas Norge meglévő részvényesei, az SWM és a Bayerngas GmbH vezetésével pedig a részvények 31%-át. Az ügylet 2017 január 1-jén lép hatályba, és várhatóan 2017. negyedik negyedévében zárul le, versenyhivatali és hatósági jóváhagyásoktól és más körülményektől függően.

A vegyesvállalat egy erős és fenntartható európai E&P üzletet hoz létre a Centrica készpénz-generáló és viszonylag rövidtávú termelési profiljának és a Bayerngas Norge nemrég üzembe vett termelőeszközeinek és fejlesztési portfóliójának kombinációjával. Az ügylet stratégiai alapjai hasonlók mind a Centricánál, mind az SWM-nél:

 • Hasonló gondolkodású részvényesek stratégiai összhangja az E&P szerepét illetően.
 • Egymást kiegészítő termelési és fejlesztési eszközök és erős piaci helyzet kombinációja az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Norvégiában és Dániában.
 • Robusztus, önfinanszírozó, vonzó pénzügyi profillal rendelkező gazdálkodó egység jön létre, ezáltal lehetőség nyílik belső és külső forrásokból történő újrabefektetésre és elosztásra.
 • A költség-megtakarításokból és a portfólióoptimalizálásból eredő szinergiák révén 112,4–168,6 millió euró nettó jelenérték (NPV) várható.
 • A gazdálkodó egység helyzete tovább szilárdulhat újabb konszolidáció és vegyesvállalatok révén, beleértve középtávon az első nyilvános tőzsdei bevezetést (IPO) is.

Iain Conn, a Centrica plc vezérigazgatója szerint:

„A 2015-ös stratégia részeként egy koncentráltabb és erőteljesebb E&P üzleti terület kialakítására törekedtünk, hozzájárulva ezzel a csoport rugalmasságához, korlátozva ugyanakkor a Centrica részvételét az E&P-ben. A kanadai, valamint a Trinidad és Tobago-i üzletrészeink nemrég bejelentett értékesítésével együtt ez a vegyesvállalat nagyobb, fenntarthatóbb és erőteljesebb európai E&P üzletet teremt, és hasonló gondolkodású részvényeseket hoz össze, akik közös stratégiai jövőképen osztoznak az E&P szerepe tekintetében.”

„Észak-Nyugat-Európa legnagyobb független E&P vállalatainak egyikeként, az új gazdálkodó egység részt vehet további konszolidációkban és vegyesvállalatokban, és újabb lehetőségeket nyithat meg a Centrica részvényesei előtt a jövőben.”

Florian Bieberbach, a Stadtwerke München vezérigazgatója szerint:

„Meggyőződésünk, hogy E&P tevékenységeink kombinálásával üzleti tevékenységünk még erősebbé és fenntarthatóbbá válik. A hasonló hátterű és stratégiájú Centrica ideális partner a vegyesvállalat fejlesztésében és kiépítésében.”

A vegyesvállalat áttekintése

A vegyesvállalat két, egymást kiegészítő portfóliót egyesít, és Európa egyik vezető független E&P vállalata lesz, 2016 év végi 409 mmboe 2P készlettel, 2016 év végi 216 mmboe 2C készlettel és 2017-ben várhatóan 50-55 mmboe körüli kombinált termeléssel 27 termelési területről. A vegyesvállalat egyesíti majd a Centrica üzleti érdekeltségeit az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Norvégiában, valamint a Bayerngas Norge egyesült királyságbeli, norvégiai és dániai érdekeltségeit.

A vegyesvállalat portfóliójában a gáz képvisel majd nagyobb súlyt, a teljes készletek és erőforrások kb. 66%-át a földgáz fogja kitenni. A vegyesvállalat birtokában megtalálhatók lesznek termelőeszközök, fejlesztési opciók és kutatási licencek, valamint egy üzemelő egyesült királyságbeli szárazföldi terminál Barrow-in-Furnessben, pénzügyi szempontból pedig képes lesz kihasználni a befektetési lehetőségek előnyeit.

Fontos szerepet tölt be a korábbi érdekeltségek, mint Morecambe, Greater Markham, Kvitebjørn és Statfjord, valamint a nemrég üzembe helyezett érdekeltségek, mint Valemon, Cygnus és Ivar Aasen rövid- és középtávú termelése. A vegyesvállalat birtokába kerülnek továbbá vonzó fejlesztési érdekeltségek is, köztük Maria, Oda, Fogelberg és Skarfjell Norvégiában, továbbá Hejre és Solsort Dániában, amelyek további lehetőségeket kínálnak a vegyesvállalat számára.

A vegyesvállalat fogja szabályozni a kombinált portfólió jelentős részét, a 2017-es várható termelésének körülbelül 22%-os üzemeltetői jogával. A Centrica várhatóan marketing és értékesítési megállapodások mentén szerzi meg és értékesíti a vegyesvállalat eszközeiből származó összes termelést.

A vegyesvállalat pénzügyi szerkezete

A Centrica teljes európai E&P üzleti tevékenységét beviszi a vegyesvállalatba, és a későbbiekben 2017 és 2022 között az adókat leszámítva mintegy 340 millió fontot fizet a vegyesvállalatnak a részvények 69%-a fejében. A halasztott befizetések specifikus területek rövid távú tőkeigényeihez igazodnak, amelyeken a felszámolás már folyamatban van, illetve 2017-ben vagy 2018-ban esedékessé válik. A Bayerngas Norge meglévő részvényesei, az SWM és a Bayerngas GmbH vezetésével, a Bayerngas Norgéban tartott részvények 100%-ával járulnak hozzá a vegyesvállalat 31%-os részesedéséért cserébe, amely a Bayerngas HoldCo tulajdonában lesz.

Az ügylet lezárultát követően a Centrica bevonja a vegyesvállalatot az összevont (konszolidált) beszámolójába.

A vegyesvállalat pénzügyi keretei

A vegyesvállalat létrehozásával a felek célja egy rugalmas tőkeszerkezetű, fenntartható E&P üzleti terület létrehozása, amely képes önmagát finanszírozni az üzemi készpénzforgalomból változó árutőzsdei árkörnyezetben, beleértve a Centrica alacsony, 35 dolláros hordónkénti referencia-nyersolajárát és az egyesült királyságbeli NBP 35 penny/therm gázárát.

A vegyesvállalat az adózás utáni üzemi készpénzforgalmának várhatóan körülbelül 80%-át fekteti be belső és külső forrásokból történő növekedési lehetőségekbe egy évi 45-55 mmboe szintű fenntartható középtávú termelési profil kialakítása érdekében. Rövid távon a vegyesvállalat előreláthatóan 400-600 millió fontot fordít beruházásokra évente. 

A fennmaradó adózás utáni üzemi készpénzforgalmat a részvényesek között osztják szét az érdekeltségük arányában.

A vegyesvállalat működési struktúrája

Miután lezárult az ügylet a vegyesvállalat napi szintű működése a részvényesektől, vagyis a Centricától és az SWM-től függetlenül zajlik. A vezetőség csapatát Chris Cox, a Centrica E&P jelenlegi ügyvezető igazgatója irányítja majd vezérigazgatóként.

Mindennek a végén a Centrica E&P és Bayerngas Norge vegyesvállalati partnerek meglevő dolgozói továbbra is az említett entitások munkavállalói maradnak, és a vegyesvállalat alkalmazottjaiként tevékenykednek tovább. Ezenkívül sok olyan dolgozó, aki a Centrica E&P üzleti területén tevékenykedik a Centrica plc-nél szintén átkerül valamely gazdálkodó egységhez, és így a vegyesvállalat alkalmazottja lesz.

Annak érdekében, hogy a vegyesvállalat profitálhasson a részvevő vállalatok méretéből és tapasztalatából, a Centrica beleegyezett abba, hogy szolgáltatások széles körét nyújtja a vegyesvállalat létrehozását követően. Ezek a szolgáltatások elsősorban olyan támogató funkciókból állnak, mint a HSES, a HR, a pénzügyek és az IT. Az éves díjak attól függnek, hogy a vegyesvállalat milyen szolgáltatásokat vesz igénybe.

A vegyesvállalatból származó szinergiák

A Centrica és a Bayerngas Norge egyaránt célzott költségcsökkentési programokat valósított és fogalmazott meg, és fegyelmezetten közelíti meg a tőkeallokáció kérdését. A vegyesvállalat előreláthatóan újabb lehetőségekkel él majd a költségek csökkentése és a készpénzforgalom javítása érdekében, sőt, a Centrica és az SWM a vegyesvállalat létrehozásában lehetőséget lát a meglévő költségcsökkentési programok felgyorsítására és megerősítésére, a hatékonyság javítására, és a közös portfólió optimalizálására. Ennek eléréséhez megosztják a műszaki szakértelmet és a legjobb gyakorlatokat a két portfólió között, karcsúsítják az átfedésben lévő műveleteket és területeket, például a Cygnus-nál, és javítják a vállalat és az adminisztráció hatékonyságát.

A vegyesvállalat irányítása

A vegyesvállalat igazgatósága várhatóan a vezérigazgatóból (CEO), valamint a Centrcia négy, illetve az SWM csoport két képviselőjéből fog állni. Egyes ügyekben a Centrica és az SWM csoport képviselőinek egyöntetű jóváhagyása szükséges. A testület elnöke a Centrica által kinevezett igazgató lesz. A vegyesvállalatot az Egyesült Királyságban jegyzik be, adózási szempontból is ide fog tartozni, székhelye pedig a Greater London térségben lesz.

Kilépési mechanizmus

A felek megállapodása szerint a vegyesvállalat létrejötte után két évig nem ruházhatók át a vegyesvállalati érdekeltségek. Ezen időszak után az SWM és a Centrica szokásos kilépési jogokhoz jut, beleértve a vegyesvállalat első nyilvános tőzsdei bevezetésének (IPO) lehetőségét is.

A Centrica és SWM meggyőződéssel vallja, hogy egy független vegyesvállalat létrehozása további konszolidáció és vegyesvállalatok révén még jobban erősítheti a közös vállalatot, és középtávon magában hordozza egy IPO lehetőségét is. A felsoroltak mindegyike további lehetőségeket teremt a részvevők számára, így többek között a potenciális kiválások lehetőségét, amennyiben a partnerek egy kezdeti kivárási időszakot követően azt kívánnák.

A befejezés feltételei és kezdeti ütemterv

Az ügylet várhatóan 2017 negyedik negyedévében zárul le, de ez többek között azon múlik, hogy jóváhagyják-e a verseny- és szabályozó hatóságok.

Befektetők és elemzők felhívása

A Centrica 2017. július 17-én a brit nyári időszámítás szerint 08:00-kor konferencia megbeszélést tart elemzőknek és befektetőknek. A konferencián Ön is részt vehet az alábbi telefonszámok valamelyikén:

United Kingdom:      020 3059 8125
Nemzetközi:           +44 20 3059 8125
A hozzá tartozó prezentáció az alábbi címen tekinthető meg: on www.centrica.com/investors

A Centrica E&P bemutatása

 • A 2016. december 31-ét megelőző tizenkét hónapban a Centrica európai olaj- és gázkutatási és kitermelési üzleti területéhez tartozó gazdálkodó egységek 250,6 millió euró adózás előtti nyereséget értek el.
 • 2016. december 31-én a Centrica európai olaj- és gázkutatási és kitermelési E&P üzleti területéhez tartozó gazdálkodó egységek bruttó eszközállománya 4562 millió fontot tett ki (a csoporton belüli egyenlegeket leszámítva).

A Centrica plc bemutatása

 • A Centrica plc egy nemzetközi energiaellátó és szolgáltató vállalat. Célunk, hogy energiaellátás és szolgáltatás révén megfeleljünk ügyfeleink változó igényeinek.
 • Több mint 200 éve állunk rendelkezésére ügyfeleinknek, és célunk, hogy mindennapi életükben központi helyet foglaljunk el – hogy ebből a középpontból segítsük őket az életük irányításában.
 • A vevőket kiszolgáló két nemzetközi üzleti területünk, a fogyasztói Centrica Consumer és a vállalati Centrica Business, körülbelül 27 millió ügyfél részére szállít energiát és nyújt energiával kapcsolatos szolgáltatásokat az Egyesült Királyságban, Írországban és Észak-Amerikában olyan erős márkákon keresztül, mint a British Gas, a Direct Energy és a Bord Gas Energy. Mindezt közel 12 000 mérnök és technikus támogatásával.
 • Az öt, nagy növekedési mutatókkal rendelkező vállalatunk révén új és innovatív termékek fejlesztésével, valamint, vásárlóknak szóló ajánlatok és szolgáltatások nyújtásával is foglalkozunk: Energiaellátás, Szolgáltatások, Otthonautomatizálási üzleti terület, Elosztott energia- és áramellátás üzleti terület (DE&P), valamint Energiamarketing és -kereskedési üzleti terület. Az Otthonautomatizálási üzleti területünk által kifejlesztett Hive termékcsaládhoz tartozik egy intelligens termosztát is, amely segítségével az ügyfeleink a telefonjukról felügyelhetik az energiafogyasztásukat, az Elosztott energia- és áramellátás üzleti területen keresztül pedig integrált energetikai megoldásokat kínálunk kereskedelmi és ipari ügyfeleknek, végpontok közötti szolgáltatásokat nyújtva – a felismeréstől az optimalizálásig és a megoldásokig.
 • A Centrica erőforrásait az érdekeltségekkel kapcsolatos üzleti tevékenységek helyett a jövőben a vevőket kiszolgáló üzleti tevékenységekre koncentrálja. A Centrica a közelmúltban lezárta a Trinidad és Tobagó-i E&P gáz érdekeltségeinek értékesítését, és bejelentette a kanadai E&P üzleti terület és az ahhoz tartozó két nagy, egyesült királyságbeli gázüzemű erőmű eladását. Továbbra is a Centrica tulajdonában áll számos kisebb gáztüzelésű erőmű az Egyesült Királyságban, és 20%-os részesedéssel bír az EDF Energy brit nukleáris flottájában.
 • Az E&P szerepe a Centrica termékkínálatában a készpénzforgalom diverzitásának és a mérleg stabilitásának biztosítása.  A saját gyártás ténye az ügyfélorientált vállalataink működése meghatározott vonatkozásainak hatékonyságát is növeli, így a hedge- és kockázatkezelési költségekét is.
 • Az innováció minden tevékenységükben jelen van, ezért 100 millió fontot fordítunk a Centricánál innovációkra, egy új technológiák azonosításával, fejlesztésével és gyorsításával foglalkozó, új vállalkozásra, és olyan innovációkra, amelyek segítenek, hogy ügyfeleinket a megfelelő ajánlatokkal, termékekkel és szolgáltatásokkal lássuk el.

A Stadtwerke München bemutatása

 • A Stadtwerke München Group (SWM), München közműszolgáltatója, Németország egyik legnagyobb energetikai és infrastrukturális vállalata. Több mint egymillió magánháztartás, kis- és középvállalat és üzleti vevő profitál naponta az SWM szolgáltatásaiból. Az SWM több mint 9000 főt foglalkoztat, és a 2016-os pénzügyi évben 6,3 milliárd eurós forgalmat könyvelt el.
 • Az SWM termékei és szolgáltatásai körébe tartozik a villamos áram, a földgáz, a távfűtés, az ivóvíz és a szélessávú internet. Ezenkívül az SWM üzemelteti München tömegközlekedésének nagy részét.
 • SWM’s international investments include, in addition to its E&P business, onshore and offshore wind farms in several European countries. Az Egyesült Királyságban az SWM az egyik legnagyobb off-shore szélerőmű-farm, a Gwynt y Mor egyik kulcsfontosságú befektetője.

A Bayerngas Norge AS bemutatása

 • A Bayerngas Norge AS („Bayerngas Norge”) az SWM és két kisebbségi partner fő feltáró és kitermelő szervezete. A vállalat 2006-ban jött létre a Bavaria biztonsági gázszállítójaként.
 • Bayerngas Norge is currently partner to three producing fields in Norway and three in the UK. A Bayerngas Norge kitermelésének java részét az AkerBP által üzemeltetett Ivar Aasen mező és az egyesült királyságbeli Cygnus gázmező teszi ki.
 • A Bayerngas Norge a 2016. december 31-ét megelőző tizenkét hónapban 3,2 milliárd NOK adózás előtti veszteséget könyvelt el..
 • 2016. december 31-én a Bayerngas Norge bruttó eszközállománya 10,8 milliárd NOK-ot tett ki.
 • A Bayerngas HoldCo 80%-os arányban a Stadtwerke München, 20%-os arányban pedig a Bayerngas GmbH tulajdonában fog állni. A Stadtwerke München továbbá a Bayerngas GmbH 56,3%-ával is rendelkezik.

Kapcsolatfelvétel

Centrica befektetői kapcsolatok:                      +44 (0)1753 494900
Centrica sajtókapcsolatok:                         +44 (0)1784 843000
Bayerngas Norge: Arne Westeng, CEO:  +47 404 49 102